Kā pielūgt Jēzu Kristu

Daudzas reizes cilvēki nepareizi saprot dievkalpojuma nozīmi. Kad jūs pielūdzat Jēzu Kristu, tam ir divas dažādas nozīmes. Jūs varat pielūgt Dievu baznīcā un ar to, kā jūs dzīvojat savu dzīvi. Šis raksts jums pastāstīs vairāk par to, kā vislabāk pielūgt Jēzu Kristu.
Veltiet savu dzīvi Jēzum Kristum.
Atrodi baznīcu. Ir svarīgi atrast perfektu draudzi, kurai jūs piederat. Ne viens izmērs der visiem. Jums, iespējams, pat nav baznīcas, kurā jūs varētu justies ērti. Ja tas tā būtu, esiet pacietīgs un turpiniet meklēt. Ebrejiem 10:25 lasāms: “Neatsakīsimies no tikšanās kopā, jo daži ir darīšanas garā, bet pamudināsim cits citu - un vēl jo vairāk, redzot, ka diena tuvojas”. Tāpēc esiet pacietīgs - ar visām pasaules baznīcām. Ja esat pacietīgs, tā ir garantija, ka atradīsit sev piemērotāko.
Iegūstiet Bībeli. Daudzām reliģijām ir grāmatas, uz kurām tās atsaucas. Bībele ir galvenais kristietības svētais teksts. Bībeles un citu šādu grāmatu studēšana var paplašināt zināšanas par Dievu, un, to darot, jums ir vairāk zināšanu par to, kā Viņam darīt labus darbus un Viņu pielūgt.
Izplatiet labo vēsti. Kristietība ir viena no populārākajām reliģijām pasaulē. Kā minēts iepriekš, mēs varam pielūgt Kristu un Dievu, izplatot labo vēsti par Viņu.
  • Esiet piesardzīgs, daloties ar evaņģēliju. Cilvēki varētu domāt, ka jūs viņiem uzspiežat savu pārliecību - un vēl skarbāk, dažos gadījumos jūs vienkārši varētu būt. Kā teica svētais Asīzes Francisks: "Visu laiku sludiniet evaņģēliju un, ja nepieciešams, lietojiet vārdus." Labākais veids, kā izplatīt vārdu, ir rīkoties kā kristietim. Esiet laipns pret citiem, kad viņi ir pret jums utt. Jums būs mazāka iespēja šādā veidā nonākt sarežģītās situācijās.
Saņemiet Jēzus pavēles un dariet to, ko Jēzus mācīja. Viņa mācības ir Kristus dāvanas visiem Viņa mācekļiem.
Lūdzieties Kristu, daudz.
Kļūsti kristīts. Kristības ir publisks paziņojums, ka jūs atmetat “veco cilvēku” un uzdodat “jauno”. Tā ir publiska ticības profesija. Dažās baznīcās cilvēki tiek kristīti, kad viņi ir zīdaiņi, citās notiek publiskas kristības, kad esat vecāks, un vēl citās baznīcās notiek privātas kristības vecākiem cilvēkiem.
Saņemiet sakramentus, piemēram, Komūniju. Tās ir Kristus dāvanas mums.
Kam es lūdzos lūgšanā?
Jūs lūdzaties Dievu Tēvu, Jēzu Kristu un Svēto Garu, aka svēto trīsvienību.
Vai gavēšana ir patīkama Jēzum?
Ikreiz, kad mēs cenšamies pierādīt savu apņemšanos un atzinību Dievam un Jēzum, atsakoties no zemes priekiem, es iedomājos, ka uz to attieksies laipni, pat ja tieši netiks lūgts, ka jūs to darāt. Bet, protams, Visvarenais un Viņa dēls nevēlas, lai mēs apdraudētu mūsu veselību, tāpēc noteikti rīkojieties droši un veselīgi.
Šķiet, ka daudzās mūsdienu kristiešu pielūgsmes dziesmās tiek pievērsta uzmanība Jēzum, un tas nebūt nav tēvs Dievs. Ir acīmredzami, ka ļoti maz dziesmu ir veltītas Svētajam Garam. Kā tas saskan ar Bībeles mācību?
Mūsdienu kristiešu pielūgsmes dziesmas daudz vairāk koncentrējas uz Jauno Derību un tāpēc uz Jēzu. Tā kā tas ir trīsvienīgais Dievs, ar mūziku nav nekādu konfliktu vai pretrunu.
Kā slavēt Jēzu mājās?
Ticiet, ka Viņš ir Dieva dēls, un viss, ko Viņš darīja, bija jūsu mīlestības pret jums izpausme. Ticiet, ka Viņš nomira pie krusta, lai nomazgātu visus jūsu grēkus - pagātni, tagadni un nākotni, lai glābtu jūs no mūžīgās sasodīšanas. Lūdziet un pieņemiet Viņu kā savu kungu un glābēju un lūdziet Viņam valdīt pār jūsu dzīvi. Ja jūs to darāt no sirds, Bībele apliecina, ka jūs tagad esat Dieva bērns.
Vai Dievs mira par maniem grēkiem?
Jēzus nomira par taviem grēkiem, visiem tiem no pagātnes, tagadnes un nākotnes. Viņš pārņēma visas Dieva dusmas par mums. Padomājiet par to. Lai mēs varētu viņu apmeklēt debesīs un būt kopā ar viņu.
Man ir grūti saprast karaļa Džeimsa Bībeli. Vai ir pieņemami izmantot tulkojumu?
Jā, varat izmantot citus tulkojumus, ja tos jums ir vieglāk saprast.
Kāpēc es jūtu, ka Dievs ir prom no līdzekļiem, kas nemīl mani?
Dievs ir prom un tuvu. Viņš radīja zemi, un mēs esam Viņa daļa. Viņš ir ļoti tuvu jums, ja jūs sākat sajust Viņa klātbūtni. Viņš tevi mīl. Jūs varat mēģināt kaut kur klusēt un sajust Viņu sev apkārt. Vienkārši sekojiet savai sirdij un lūdzieties, lai Viņa atbildes jums sekotu. Lūdziet arī piedošanu, ja jūtaties mazāk apgrūtināts vai stresā, lai jūs varētu pieņemt arī sevi.
Kā ļaut cilvēkiem uzzināt, ka draudze man ir pārāk skaļa?
Diemžēl trokšņainā draudzē tiešām nav ko darīt, tāpēc varbūt labāk būtu atrast citu draudzi ar atmosfēru, kas vairāk piemērota jūsu vajadzībām.
Ja es atcelšu savas kristības, vai es joprojām debesīs satikšu Jēzu Kristu?
Lielākā daļa konfesiju saka, ka piedošanai ir vajadzīgas kristības. Parasti iesaku kristīties.
Ir labi atrast baznīcu, kuru jūs sauksit par savām otrajām mājām. Jums jāprot būt laimīgiem savā draudzē. Tam vajadzētu būt vietai, kas jums patīk!
Bībeles atšķiras no denominācijas līdz denominācijai. Piemēram: katoļu Bībelēs Vecajā Derībā ir vēl 7 grāmatas nekā protestantu Bībelēs. Dažām pareizticīgo Bībelēm Vecajā Derībā ir vēl dažas grāmatas nekā katoļu Bībelēm. Jaunā Derība ir konsekventa visā kristietībā.
Cieniet Jaunavu Mariju, jo viņa ir mūsu Kunga Jēzus Kristus māte, Dieva iemiesotais Dēls.
Dažās konfesijās tiek izmantotas Rožukroņa krelles vai var lasīt citus kristiešu rakstus, piemēram, Baznīcas tēvus. Viņi dievkalpojumā var izmantot iedegtas sveces svētnīcā vai dedzināt vīraks.
solperformance.com © 2020