Kā organizēt Bībeles studijas mājās

Kur pulcējas divi vai vairāk ...
Lai labāk izprastu vārdu, ģimenei vai grupai jāorganizē Bībeles studiju sesija šādi.
Ieplānojiet dienu un laiku, kuru katru nedēļu var atcelt, un apņemieties to pavadīt kopā, lai lasītu un pārrunātu konkrēto nodarbību vai tēmu.
Izstrādājiet katras sanāksmes stundas vai tēmas darba kārtību.
Iestatiet un izdaliet nedēļas darba kārtību katram dalībniekam.
Izstrādāt un īstenot rīcības plānu katrai Bībeles izpētes sanāksmei.
Sāciet katru Bībeles studijas tikšanos ar atklāšanas lūgšanu.
Pārrunājiet piešķirtos Bībeles studiju prakses uzdevumus.
Iepazīstiniet ģimeni vai grupu ar Bībeles stundu vai tēmu.
Izlasiet Bībeles studijas sanāksmes mērķi un mērķi konkrētajai stundai vai tēmai.
Atvēliet laiku ģimenes vai grupas Bībeles mācību stundai vai tēmai Diskusija un jautājumi / atbildes.
Piešķiriet nedēļas prakses uzdevumus Bībeles mācību stundu izpratnei.
Katru Bībeles studijas tikšanos noslēdziet ar lūgšanu, kas beidzas.
solperformance.com © 2020